Jiaxing Forward Trade Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $22,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Jiaxing Forward Trade Co., Ltd.
Zhejiang, China

 

Vision: Top global brand

 

 

Credit is the foundation of enterprise. It means that every employee of SMLG must keep his promise and match his words with action. This includes keeping our commitment to the company, to our colleagues, partners, customers and to society, which means we have to make advanced requirements on quality, service, on our own image and behavior, and strive to live up to it.

We firmly believe that integrity among people and business cooperation is the basic prerequisite for SMLG to become industry leaders and to be respected.

Jason
Loading
Maggie Shen
Loading
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm